Home

ENGLISH

Welcome to another singer-songwriter’s website and blog. I hope you find something interesting in my music, or my random thoughts, or other artistic endeavours that may pop up around here… Fraternal greetings

CATALÀ

Benvinguts a una altra pàgina web i blog d’un cantautor. Espero que trobeu quelcom interessant en la meva música, o en els meus pensaments arbitraris, o en els diversos intents artístics que poden aparéixer per aquí… Salutacions fraternals

CASTELLANO

Bienvenidos a otra página web y blog de un cantautor. Espero que encontreis algo interesante en mi música, o en mis pensamientos aleatorios, o en los diversos intentos artísticos que pueden ir apareciendo por aquí… Saludos fraternales